شاخص‌های سلامت

چکیده نتایج

** شاخص‌های دیده‌بانی سلامت دانشگاه علوم‌پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی :
پوشش واكسيناسيون - استاني
پوشش واكسيناسيون - شهرستاني
درصد نمونه هاي آب آشاميدني كه از نظر آزمايش باكتريولوژيك مطلوب شناخته شده است _ شهرستاني
درصد نمونه هاي آب آشاميدني كه از نظر آزمايش باكتريولوژيك مطلوب شناخته شده است _استاني
شاخص‌هاي ديده‌باني سلامت 1 - استاني
شاخص‌هاي ديده‌باني سلامت 1 - شهرستاني
شاخص‌هاي ديده‌باني سلامت 2 - شهرستاني
شاخص‌هاي ديده‌باني سلامت 2- استاني
شاخص‌هاي ديده‌باني سلامت 4
شاخص‌هاي ديده‌باني سلامت5
شيوع فشارخون بالا و ديابت بالاي 30 سال - استاني
شيوع فشارخون بالا و ديابت بالاي 30 سال - شهرستاني
ميزان باروري اختصاصي سني - استان
ميزان باروري اختصاصي سني - شهرستان
ميزان بروز استاندارد شده‌ي كل سرطان‌ها
ميزان بيماري‌هاي شغلي - استان
ميزان بيماري‌هاي شغلي - شهرستاني
ميزان شيوع اختلالات روان‌پزشكي
ميزان مرگ نوزاد و كودكان زير 1 و 5 سال - استاني
ميزان مرگ نوزاد و كودكان زير 1 و 5 سال - شهرستاني
آب و فاضلاب استان
شاخص‌هاي مهم سلامت استان - آب و فاضلاب
آموزش و پرورش
شاخص‌هاي مهم سلامت استان - آموزش و پرورش
بهزیستی
بهره‌مندي معلولين از خدمات توانبخشي
تعداد كودكان پذيرش شده در مهد كودك‌هاي استان
تعداد مهدكودك‌هاي فعال در سطح استان
خانوارهاي تحت پوشش بهزيستي
خانوارهاي تحت پوشش بهزيستي(مستمري بگير)
شيوع معلوليت
كودك آزاري
كودكان كار
همسرآزاري
پزشکی قانونی
ميزان شيوع خودكشي منجر به مرگ
تامین اجتماعی
تعداد افراد بيكاري كه بيمه بيكاري دريافت مي‌كنند
ثبت‌احوال
شاخص‌هاي مهم سلامت استان - مرگ گروه سني 5 تا 59 سال
شاخص‌هاي مهم سلامت استان - نسبت ازدواج به طلاق
جهادکشاورزی
شاخص‌هاي مهم سلامت استان _ جهاد كشاورزي
راهداری و حمل و نقل جاده‌ای
جابه جايي جمعيت با وسايل نقليه عمومي
شهرداری
شاخص‌هاي مهم سلامت استان - شهرداري‌ها
فرهنگ و ارشاد اسلامی
شاخص‌هاي مهم سلامت استان- فرهنگ و ارشاد اسلامي
محیط زیست
شاخص‌هاي مهم سلامت استان - محيط زيست
ورزش و جوانان
سرانه فضاي ورزشي (متر مربع)