امور قضایی

جداول

١-15- تعداد شعبه‌هاي فعال مراجع قضايي
2-15- جرایم واقع شده در حوزه استحفاظي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران برحسب موضوع
3-15- سرقت‌هاي عادي برحسب نوع
4-15-تصادفات درون شهري و برون شهری وسايل نقليه منجر به فوت، جرح و خسارت
5-15- انواع مواد مخدر و روانگردان های كشف شده
6-15- دستگير شدگان در ارتباط با انواع مواد مخدر کشف شده به تفکيک نوع جرم
7-15- سازمان‌هاي مردم‌نهاد فعال در عرصه مبارزه با مواد مخدر برحسب نوع فعاليت